Sluizencomplex Terneuzen wordt Noordzeesluizen

16 november 2023

De Nederlandse minister Mark Harbers en de Vlaamse minister Lydia Peeters onthulden vanmiddag een nieuwe naam voor het sluizencomplex: Noordzeesluizen. Zij deden dat tijdens een werkbezoek aan de Nieuwe Sluis.
Onthulling naam Noordzeesluizen
Onthulling naam Noordzeesluizen

Voor de naam Noordzeesluizen is gekozen om een verbinding te leggen tussen de haven van Gent en Terneuzen en het aangrenzend zeegebied. De naam sluit bovendien goed aan bij het havenbedrijf North Sea Port. Internationaal gesproken liggen straks de North Sea Locks in het havengebied van North Sea Port. 

Nieuwe Sluis blijft Nieuwe Sluis

Een speciale commissie onder voorzitterschap van de burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer, koos ervoor het sluizencomplex in Terneuzen de naam Noordzeesluizen te geven. De naamgevingscommissie bestond verder uit Mathias De Clercq, burgemeester van Gent, Daan Schalck, CEO North Sea Port en Willy Dekker, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta. De commissie besloot ook de namen Oostsluis, Westsluis en Nieuwe Sluis voor de afzonderlijke sluizen binnen het complex te handhaven. De Nieuwe Sluis blijft dus de Nieuwe Sluis.

Website

Met de onthulling van de naam Noordzeesluizen werd ook de website noordzeesluizen.eu gelanceerd. Deze website gebruiken we om het komende jaar de activiteiten, festiviteiten en nieuws rondom de opening van de Nieuwe Sluis aan te kondigen.

"De Noordzeesluizen zijn een belangrijke schakel voor North Sea Port en de Seine-Schelde-verbinding. De Nieuwe Sluis  is niet enkel een poort naar onze waterwegen en logistiek, maar ook een wissel op een welvarende toekomst voor de Vlaamse economie."

minister Lydia Peeters
- Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen

“Dit project is een mooi voorbeeld van Vlaams-Nederlandse samenwerking en van groot belang voor onze economieën. Met de beoogde opening volgend jaar van de Nieuwe Sluis zijn de Noordzeesluizen klaar voor de toekomst. De sluis is langer, breder en dieper dan zijn voorganger. Dat is belangrijk om de groei van het scheepvaartverkeer mogelijk te maken.”

minister Mark Harbers - Infrastructuur en Waterstaat