Noordzeesluizen

De Noordzeesluizen bij Terneuzen zijn dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgen voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Het complex is onderdeel van de vaarroute Rotterdam-Parijs. Schepen komen vanaf de Westerschelde via een van de Noordzeesluizen op het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Of andersom. Tot de Noordzeesluizen behoren drie sluizen: de Oostsluis, de Westsluis en de Nieuwe Sluis.

 

Oostsluis

De Oostsluis is 280 meter lang, 23 meter breed en 6,5 meter diep. Deze sluis, geopend in 1968, wordt gebruikt voor binnenvaartschepen en recreatievaart.

Afbeelding Oostsluis
Sluisdeuren van de Oostsluis

Westsluis

De Westsluis is net iets groter dan de Oostsluis: 290 lang, 40 meter breed en 13 meter diep. Deze sluis, eveneens geopend in 1968, is geschikt voor zeeschepen met een diepgang tot 12,5 m en een laadvermogen van 83.000 ton. Dat zijn ruim 5000 containers. De Westsluis heeft 5 roldeuren: 2 in het buitenhoofd (Westerscheldezijde), 2 in het binnenhoofd (kanaalkant) en 1 deur in het midden. De middelste roldeur maakt het mogelijk om te schutten met een deelkolk. De buitenste deur aan de noordkant van de brug is ook bedoeld om de sluis bij storm te beschermen.

Schip bij de Westsluis
Schip bij de Westsluis

Nieuwe Sluis

De Nieuwe Sluis ligt tussen de Oostsluis en de Westsluis in en is de grootste van de drie Noordzeesluizen. De Nieuwe Sluis is 427 meter lang, 55 meter en 16,44 meter diep. Deze sluis is geschikt voor de steeds grotere schepen die op weg zijn naar en van de haven van Gent. De Nieuwe Sluis is tevens primaire waterkering. Doordat deze sluis 3,5 meter hoger ligt dan de rest van het complex is deze voorbereid op de verwachte zeespiegelstijging. De Nieuwe Sluis wordt in het 4e kwartaal van 2024 in gebruik genomen.

Drone Nieuwe Sluis
Dronebeeld van de Nieuwe Sluis

Kanaal Gent-Terneuzen

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een levensader voor de economie van Nederland en Vlaanderen. De Noordzeesluizen bij Terneuzen bieden toegang voor schepen vanaf de Westerschelde naar de haven van Gent en vice versa. Ook binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk varen door het kanaal. 

Kanaalzone

Het gebied rondom het Kanaal van Gent naar Terneuzen heet de Kanaalzone. De haven- en industriesteden Gent en Terneuzen brengen veel werkgelegenheid met zich mee. In Terneuzen concentreert zich de proces- en chemische industrie en de logistiek. Gent heeft veel auto-, autostaal-, chemische en papierindustrie met bijbehorende logistieke activiteiten. Tussen beide steden is bovendien veel land- en tuinbouw en andere economische bedrijvigheid te vinden. Zo is er ruimte voor de unieke ‘biobased economy’; een economie waarbinnen bedrijven elkaars reststoffen en product- en energiestromen benutten. Het mooie landschap met oude kreken, schorren en slikken en langgerekte dijken met knotwilgen kenmerken het gebied.