Eerste boomplant Noordzeesluizencomplex

29 januari 2024

We starten met het terugbrengen van het ‘groen’ op het Noordzeesluizencomplex. Op 2 februari 2024 planten we negen iepen langs het fietspad van de Westsluis.
Visual: toekomstige boomgroepen op het sluizencomplex
Visual: toekomstige boomgroepen op het sluizencomplex

Natuur terug

Het sluizencomplex van Terneuzen was een gebied met bloemrijk grasland met verscheidene boomgroepen. Dat heeft plaatsgemaakt voor de bouw van de Nieuwe Sluis. Er is zorgvuldig omgegaan met natuurwaarden. Ter compensatie werden bijvoorbeeld nestkasten geplaatst voor huismussen en vleermuizen in de omgeving. Zeldzame orchideeën kregen een nieuw plekje. Nu is het tijd om de natuur weer terug te brengen. Met de aanplant van de negen iepen, markeren we de terugkomst van het ‘groen’. Zo werken we toe naar een groene situatie, met enkele boomgroepen, grasland, struiken en planten, zodat deze straks weer onderdeel is van het bestaande sluizencomplex.

Handeling boomplant

Met de samenwerkingspartijen, eregasten en de groepen 8 van de Prins Willem van Oranjeschool in Terneuzen markeren we dit bijzondere moment. Wethouders Frank van Hulle en Jeroen de Buck van de gemeente Terneuzen geven hiervoor het startsein. Aannemerscombinatie Sassevaart met onderaannemer idverde NL bereidt de plant voor en voert deze uit. De kinderen assisteren hierbij. Voorafgaand aan de boomplant krijgen de kinderen een gastles van idverde NL over het belang van bomen en struiken. Maar ook leren ze over de bouw van de Nieuwe Sluis.

Eregasten

Tijdens de aanplant zijn ook vertegenwoordigers van het District Zuid van Rijkswaterstaat Zee en Delta, de beheerder van het Noordzeesluizencomplex en de stuurgroepvoorzitters van de Nieuwe Sluis aanwezig. Beide co-voorzitters, Freddy Aerts en Theo van de Gazelle, geven ambtelijke leiding namens de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). Allen onderschrijven het belang van natuurwaarden in een bouwproject en het betrekken van de jeugd daarbij.