Boomplant Noordzeesluizencomplex door jeugd

2 februari 2024

Het terugbrengen van het ‘groen’ op het Noordzeesluizencomplex is gestart. Op 2 februari 2024 plantten wethouders de Buck en van Hulle, met de Prins Willem van Oranjeschool, negen iepen langs het fietspad van de Westsluis.
Wethouders van Hulle en de Buck assisteren bij de eerste boomplant
Wethouders van Hulle en de Buck assisteren bij de eerste boomplant

Met de samenwerkingspartijen, eregasten en de groepen 8 van de Prins Willem van Oranjeschool in Terneuzen markeerden we dit bijzondere moment. Wethouders Frank van Hulle en Jeroen de Buck van de gemeente Terneuzen gaven hiervoor het startsein. Aannemerscombinatie Sassevaart met onderaannemer idverde NL bereidde de plant voor en voerde deze uit. De kinderen assisteerden daarbij. Voorafgaand aan de boomplant kregen de kinderen een gastles van idverde NL over het belang van bomen en struiken. Maar ook leerden ze over de bouw van de Nieuwe Sluis.

“Terneuzen en het sluizencomplex zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is fijn om te zien dat het project bijna is afgerond en dat de natuur op een nette manier kan terugkeren. Hierdoor wordt het sluizencomplex weer de indrukwekkende groene ingang van Terneuzen, een mooi park met imposante schepen. Het vergroenen van onze leefomgeving draagt daarnaast natuurlijk bij aan het verminderen van luchtvervuiling en het behouden van een gezonder leefklimaat. Fijn om hieraan vandaag mijn steentje te hebben bijgedragen".

Frank van Hulle - wethouder ruimtelijke ordening

Eregasten

Tijdens de aanplant waren ook de stuurgroepvoorzitters van de Nieuwe Sluis aanwezig. Beide co-voorzitters, Freddy Aerts en Theo van de Gazelle, geven ambtelijke leiding namens de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). Allen onderschrijven het belang van natuurwaarden in een bouwproject en het betrekken van de jeugd daarbij.

“Elke dag passeren veel schepen het sluizencomplex, en ook het wegverkeer maakt er veel gebruik van. Maar hoe mooi is het dat we nu beginnen met het creëren van aangename plekken op het sluizencomplex. Met de fiets of te voet kun je binnenkort genieten van verschillende uitzichtpunten. Deze verblijfsplekken zijn bedoeld voor ontspanning en recreatie op het robuuste sluizencomplex met bijpassende natuur. Daarvoor hebben we vandaag samen de eerste stappen gezet.”Jeroen de Buck - wethouder verkeer, vervoer en waterstaat